• Organizaci 3. kola přijímacího řízení najdete zde
  • Gymnázium Jevíčko vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení, které se uskuteční 28. 5. 2012.
  •  Počty volných míst – čtyřleté studium 17, 5. ročník osmiletého studia 10.
  • Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 najdete zde
  • Přihlášky můžete podávat do 21. května.Nepřijatí uchazeči, kteří dosáhli v předchozích kolech skóre 95 bodů a více, budou přijati na základě výsledků předcházejících kol, aniž by museli konat přijímací zkoušky.