Co je nového na Gymnáziu v Jevíčku?

Co se nám na Gymnáziu v Jevíčku v minulém školním roce povedlo? V loňském školním roce dokázali studenti Gymnázia Jevíčko, že svými znalostmi a dovednostmi obstojí ve srovnání se studenty jiných gymnázii, resp. středních škol, a to nejen v rámci Pardubického kraje, ale i celé České republiky. Někteří z nich dokonce reprezentovali svoji školu na mezinárodních soutěžích. Vynikajícího úspěchu dosáhl student čtvrtého ročníku Gymnázia Jevíčko Štěpán Richter. Stal se jedním ze dvou vítězů filozofické soutěže „Nebojme se myslet“, kterou již třetím rokem pořádá Filozofická fakulta v Olomouci. V květnu reprezentoval Českou republiku na Mezinárodní filosofické olympiádě (IPO) v dánském Odense. Jakub Kaderka z třetího ročníku postoupil do celostátního kola soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež, kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. Navíc se svým projektem Vzdálená laboratoř reprezentoval v dubnu Pardubický kraj na mezinárodní Vernadského soutěži v Moskvě. Martin Toul se stal vítězem krajského kola Chemické olympiády kategorie A. Kateřina Jarkovská obsadila výborné 3. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie A. V jazykových soutěžích vynikl Daniel Richter, jenž se umístil na třetím místě celorepublikového kola soutěže v latinském jazyce Certamen Latinum. Tereza Henslová získala druhé místo v krajském kole soutěže v ruském jazyce, Dennis Michel Vymer 3. místo v krajském kole soutěže v německém jazyce v kategorii II.C, Michaela Fickerová 3. místo v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce a Eva Freitingerová 5. místo v krajském kole soutěže v německém jazyce v kategorii III.

Úspěchy studentů jevíčského gymnázia jsou rovněž dokladem cílevědomé a pečlivé práce pedagogů a svědčí o tom, že výuka nejen cizích jazyků, ale i ostatních předmětů je na Gymnáziu v Jevíčku stále na vysoké úrovni.

Profesoři Gymnázia Jevíčko byli zapojeni do několika projektů. V rámci projektu Cizí jazyky interaktivně, kterého se zúčastnilo 118 tvůrců z 26 škol celé České republiky, učitelé cizích jazyků vytvořili interaktivní výukové materiály. V soutěži o nejlepší výukový materiál zvítězila profesorka Gymnázia Jevíčko Mgr. Dita Šponerová. Škola se také zapojila do projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Finanční prostředky získané v rámci tohoto projektu umožnily škole vybavit všechny třídy dataprojektory a počítači. Díky profesorovi Mgr. Lukáši Müllerovi Ph.D. se podařilo získat grant na projekt „Baťůžky“.

Škola se prezentuje také na veřejnosti. Již tradičně v předvánočním čase uspořádala Mgr. Jana Janečková Vánoční hrátky. V březnu se v jevíčském kině konal celorepublikový festival Expediční kamera, jehož organizátorem byl profesor našeho gymnázia Mgr. Adam Wiltsch. Na jaře se naší škole konalo celostátní soustředění matematické olympiády kategorií B a C. V červnu proběhl první ročník Gymfestu, v podobě celodenních oslav hudby, tance, filmu, divadla, ale hlavně studentstva. Na organizaci a programu se podíleli studenti a profesoři našeho Gymnázia. Největší podíl na úspěchu této akce měla profesorka Mgr. Jana Sedláčková. Do učeben a laboratoří se hned v prvních dnech prázdnin vrátili studenti středních škol, kteří se sjeli do Jevíčka na Letní školu chemie, fyziky a matematiky. Tradiční akci pro ně v prostorách tamního gymnázia letos už poosmé uspořádala Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci.

Co se nám na Gymnáziu v Jevíčku nepovedlo? I přes výše uvedené úspěchy studentů, které dokládají kvalitu výuky na gymnáziu, jsme otevřeli místo dvou tříd pouze jednu. Jednou z hlavních příčin jsou nepodložené a nepravdivé informace o budoucnosti Gymnázia Jevíčko, které se šíří na veřejnosti a proti kterým se jen těžko může gymnázium bránit. V letošním školním roce otevíráme 2 třídy čtyřletého gymnaziálního studia a 1 třídu čtyřletého oboru s maturitou veřejnosprávní činnost.

Gymnázium Jevíčko je škola, kde má smysl studovat.

Přidáno