Školská rada

Členové školské rady od 1. 1. 2018:

 • Mgr. Markéta Linková (zástupce zřizovatele)
 • Mgr. Josef Huf (zástupce pedagogických pracovníků)
 • Bc. Jan Finsterle (zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky)

Volby do školské rady 2017

 • Výsledky voleb do školské rady najdete ZDE
 • Oznámení o volbě do školské rady najedete ZDE
 • Termín a pokyny k organizaci voleb najdete ZDE

Volby do školské rady 2014

 • Výsledky voleb do školské rady najdete ZDE
 • Termín a pokyny k organizaci voleb najdete zde
 • Oznámení o volbě do školské rady najedete zde

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady:

 • Dušan Pávek dipl. um. (zástupce zřizovatele)
 • Mgr. Miroslav Šafář (zástupce rodičů)
 • Mgr. Dita Šponerová (předseda, zástupce pedagogických pracovníků)

Email: skolskarada@gymjev.cz

Dokumenty ke stažení:

Zápisy ze zasedání školské rady:

2018

Archiv