Školská rada

Volby do školské rady 2014

  • Termín a pokyny k organizaci voleb najdete zde
  • Oznámení o volbě do školské rady najedete zde

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady:

  • Dušan Pávek dipl. um. (zástupce zřizovatele)
  • Mgr. Miroslav Šafář (zástupce rodičů)
  • Mgr. Dita Šponerová (předseda, zástupce pedagogických pracovníků)

Email: skolskarada@gymjev.cz

Dokumenty ke stažení:

Zápisy ze zasedání školské rady: