Zprávy z Domova mládeže

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Novinky z DM, Školní novinky

Letošní školní rok uplynul jako voda, kvapem se blíží závěrečné vysvědčení a dlouho očekávané letní prázdniny. Na DM bylo ale během posledních týdnů rušno!

P. vychovatelka Blahová uskutečnila ve spolupráci s lektorkou p. Jindřiškou Pátečkovou projektový den formou vlastivědné vycházky v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích. Studenti se seznámili s historií tohoto místa, naučili se poznávat stromy podle listů a plodů a na závěr si své znalosti ověřili v kvízu. Celá akce byla zakončena opékáním buřtů.

S p. Vafkovou se studenti mohli opět utkat v překonávání Intrrekordů, například v pití vody brčkem na čas nebo v sezení u stěny na výdrž.

P. Gnipová provedla malou brigádu kolem DM, která spočívala ve vypletí záhonků a celkovém úklidu – sběru odpadků, zametení cest apod.

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 proběhl na DM ve spolupráci s SDH Jevíčko dlouho plánovaný a utajovaný cvičný požární poplach. Po vyhlášení „požáru“ v jedné z kuchyněk museli všichni přítomní studenti pod vedením vychovatelek rychle opustit budovu a shromáždit se v dostatečné vzdálenosti od DM. Tam pozorovali příjezd jednotek profesionálních hasičů z Moravské Třebové a SDH Jevíčko. Na DM zůstali ukrytí čtyři domluvení „figuranti“, které hasiči museli vyprostit a zabezpečit. Celá akce proběhla rychle a profesionálně, přesto si však studenti oddechli, když vyšlo najevo, že požární poplach byl jen cvičný a jejich kamarádům se nic nestalo.

 

Mgr. Darina Gnipová