Výsledky přijímacího řízení na Gymnázium Jevíčko

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Dne 19. května byly CZVV zveřejněny výsledky jednotné přijímací zkoušky. Tato zkouška se na naší škole konala pouze na obor Gymnázium všeobecné. Přijímací zkoušky na obor Gymnázium humanitní a Kombinované lyceum byly zrušeny a žáci byli přijati bez přijímací zkoušky.
Ve výsledkové listině přijímacího řízení jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem – registrační číslo bylo zákonným zástupcům sděleno v Oznámení o zahájení správního řízení, které bylo zasláno všem uchazečům poštou.
V případě, že byl uchazeč přijat, gratulujeme – teď již zbývá jen odevzdat zápisový lístek – termín odevzdání zápisového lístku je do 2. června 2021. Pokud byl uchazeč přijat a nechce ke studiu na naší škole nastoupit, prosíme o sdělení této informace na e- mail: info@gymjev.cz, nebo telefonicky: 461 327 805.
V případě, že uchazeč přijat nebyl, bude mu zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.