Ukaž, co v tobě je

Tereza PernicováAktuality Lyceum, Školní novinky

Nejen maturanti se v prvních červnových dnech pěkně zapotili, se svojí kůží na trh se pokusili vydat i studenti kombinovaného lycea – čekala je závěrečná prezentace podmínek. Nedílnou součástí studia na lyceu jsou totiž kromě obvyklých povinností, které ze školy všichni dobře známe, také tzv. klasifikační podmínky. Hvězdy a my, Stromy a Ekologický projekt, tak znělo obecné zadání pro studenty prvních, druhých a třetích ročníků. V rámci daného tématu pak každý z nich samostatně rozpracovával dílčí úkoly zasahující do oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky, zeměpisu, základů společenských věd, dějepisu, češtiny i angličtiny. Jak se jim dařilo a co zajímavého zjistili, to pak předložili svým vyučujícím. A ti na ně mohli být právem pyšní. Nešlo totiž pouze o přednesení získaných informací, mnozí z nich se pustili i do praktické realizace. A tak v rámci plnění sázeli stromy, uklízeli okolí svého bydliště, čistili studánky, smysluplně využívali staré oblečení, zakládali komposty nebo plánovali činnost ekologického kroužku při Gymnáziu v Jevíčku. Snad jejich snaha padla na půdu úrodnou a stane se inspirací dalším ročníkům.

Mgr. Lenka Hrbáčková