Přednáška – Atmosféra, meteorologie, klimatologie, 19. 12. 2022

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Školní novinky

Dne 19. 12. 2022 se na naší škole uskutečnila přednáška pracovníka ČHMÚ Komořany, pana Mgr. Martina Tomáše na téma Atmosféra, meteorologie, klimatologie. Přednášky se zúčastnili žáci tříd 1. A a 1. B našeho Gymnázia. Pan Mgr. Martin Tomáš poutavou populárně vědeckou formou seznámil naše žáky s nejdůležitějšími úkoly ČHMÚ, zákonitostmi předpovědi počasí, základními meteorologickými přístroji a faktory ovlivňujícími klima na celé planetě Zemi včetně vlivu války na Ukrajině  resp. výbuchů sopek v poslední době. Ve své prezentaci využil i nejaktuálnější události související s počasím i celkovým rázem klimatu včetně on line přenosu informací přímo z centrály ČHMÚ. Vysvětlil žákům problematiku globálního oteplování atmosféry v širších souvislostech a svůj výklad doplnil množstvím obrazových dokumentů, grafů a otázek k zamyšlení. Součástí přednášky byly i informace  získané přímo z jevíčské automatické meteorologické stanice. Dále Mgr. Tomáš seznámil žáky s mobilními aplikacemi umožňujícími amatérské sledování procesů a jevů v atmosféře a s jejich využitím v praktickém životě.

Věříme, že i v příštích letech se nám podaří zajistit přednášku na podobné téma a rozšíříme tím znalosti žáků prvních ročníků v tématu Atmosféra.