Platba za ubytování na domově mládeže v době nouzového stavu

gymnazium_jevickoAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Novinky z DM, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 123 dost. 4  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a § 5 odst. 4 věty druhé vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, se úplata za ubytování na domově mládeže po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu nevybírá (důvod: Nouzový stav vyhlášený Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 pro území České republiky).

Za měsíc březen dojde k poměrnému snížení úhrady za ubytování (ubytování pouze ve dnech 1.3. – 10.3.2020), v případě, že ubytovaný nebude z důvodu nouzového stavu ubytovaný celý měsíc, úhrada se nevybírá (pokud již platba proběhla, bude vrácena zpět).