Opatření MŠMT: navýšení termínů maturitní zkoušky

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

OOP MŠMT ze dne 28.4.2021 se žákům, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce v jarním nebo podzimním termínu 2021, navyšuje počet opravných zkoušek společné části maturitní zkoušky (tedy didaktických testů) na tři (dosud byly pouze dva opravné termíny). Pokud žák neuspěje u společné části maturitní zkoušky v jarním termínu nebo se z jejího konání omluví, může konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu 7. – 9. 7. 2021.

Celkové znění naleznete TADY.