studenti s diplomy

Okresní kolo zeměpisné olympiády

gymnazium_jevickoProjekty a soutěže, Školní novinky

Dne 26.2. 2020 proběhlo ve Svitavách okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili studenti gymnázia v rámci kategorie D – střední školy. Soutěž obnášela tři druhy úkolů: práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část. Soutěže se zúčastnili Matěj Toul (ze třídy 3. B) a Dado Dia (ze třídy 2.A). Matěj Toul obsadil 3. místo a může postoupit do krajského kola.
Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy.

Mgr. Marian Velešík