Návštěva zlínské zoo

David PlechAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

V úterý 27. 9. se osmdesátičlenná skupina studentů z druhého a třetího ročníku vypravila pod dozorem učitelů biologie do Zoo Zlín. Počasí nám bohužel nepřálo, a tak jsme komentovanou prohlídku afrických zvířat absolvovali v dešti. Nejvíc zaujala jako obvykle expozice rejnoků, které je možné nejen pozorovat, ale i pohladit a nakrmit. Po skončení programu našli studenti útočiště v místní čokoládovně, restauraci nebo tropické hale, kde bylo možné spatřit lenochoda, vydru, opice, žabky pralesničky, mnoho druhů ptáků a spoustu dalšího. Odolnější z nás pokračovali procházkou venkovním areálem. Nepřízeň počasí však žáci snášeli statečně a na zpáteční cestě se tvářili spokojeně.