Jaro 2023 na Domově mládeže

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Také v jarních měsících naši studenti nadále pravidelně využívají možnost navštěvovat kvalitně vybavenou posilovnu gymnázia. A to i přesto, že město nabízí studentům i další možnosti, kde se dá věnovat pohybové aktivitě –  workoutové hřiště u Zámečku, basketbalové koše na Žlíbkách nebo např. nově vybudovanou cyklostezku. Vedle posilovny využívají studenti s chutí a inspirací také kuchyňky na patrech DM, často pak na vlastní oči vidíme, jakou míru kreativity v sobě nosí.

Kromě aktivit běžného charakteru, využili někteří studenti také možnost návštěvy místní hasičské zbrojnice, a to v doprovodu paní vych. Blahové a hasiče pana Františka Skácela. Zpestřením pro studenty byla také krátkodobá výpomoc pedagogické asistentky slečny Laury de Luca, která studentům nabídla možnost naučit se několik prvků z umění sebeobrany.

V rámci Dnu Země, jsme se společně pustili také do oživení prostoru vstupní haly, kde hlavní roli hraje krásná, hojná zeleň. Vyzdobili jsme také jedno křídlo školní jídelny, kde vyrostla skromná výstavka kamenů, malovaných studenty.