Hrátky s pamětí

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

21. 9. 2021 proběhlo na DM v rámci projektu „Šablony“ komunitně osvětové setkání určené pro studenty Gymnázia Jevíčko i zájemce z řad veřejnosti. Celá akce se uskutečnila formou přednášky  nazvané „Hrátky s pamětí“ pod vedením certifikované trenérky paměti p. Pavly Konečné.

Na začátku přednášky jsme si vyslechli krátký úvod o mozku a umístění  centra paměti a o funkci pravé a levé hemisféry. Výklad byl proložený zajímavými příklady a ukázkami. Posluchači se dále dozvěděli o rozdělení a typech paměti, naučili se posilovat a procvičovat dlouhodobou paměť , seznámili se s mnemotechnickými  pomůckami a naučili se různé způsoby jejich tvoření, čehož všichni mohou využít v každodenním životě. Na závěr lektorka publikum zapojila do řešení různých rébusů a hlavolamů.

Tato akce byla velmi zajímavá a jistě i přínosná pro všechny zúčastněné a doufejme, že se s paní Pavlou Konečnou opět někdy setkáme.

Darina Gnipová