Historický seminář v muzeu a v synagoze

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Školní novinky

Ve středu 16. 6. 2021 se studenti historického semináře společně s paní profesorkou Valčíkovou vydali do Městského muzea v Jevíčku a do synagogy.

Nejdříve jsme zamířili směrem k muzeu, kde na nás už čekala Mgr. Helena Ulčová. Usadili jsme se ve dvoře muzea a dozvěděli se informace o historii budovy a částečně i města. Poté jsme se přesunuli do vnitřních prostorů a měli možnost prohlédnout si muzejní sbírky zaměřené na archeologické nálezy v Jevíčku a okolí, na cechy a řemesla, zaujal nás i příběh židovské čtvrti v Jevíčku. Expozice byla doplněna zajímavým výkladem paní průvodkyně.

Po prohlídce muzea jsme pokračovali v cestě do místní synagogy. Zde byla v rámci Jevíčkovění připravena výstava „Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel“, neboť on povýšil město Jevíčko na město královské. Součástí výstavy byly výtvarné práce absolventů ZUŠ, prezentace městského muzea – archeologické nálezy a vzpomínka na Jaroslava Mackerleho a Františka Plecha, osobnosti regionální historie.

Návštěva muzea a synagogy byla výborným obohacením výuky v rámci regionálních dějin.

Eva Vyroubalová, 3.A