Gymjev na stupních vítězů

Tereza PernicováŠkolní novinky

V půlce března jsme se vydaly do Ostravy na vyhlášení celostátní překladatelské soutěže
pro středoškoláky a vysokoškoláky. I přes velkou konkurenci znělo jméno naší školy aulou FF
OSU.

Vyhlášení se konalo 14. března 2023 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v rámci akce
Den s překladem. Součástí programu nebylo pouze vyhlášení soutěže, ale také přednášky
předních českých překladatelů a překladatelské dílny pro studenty jednotlivých jazyků. V
letošním roce bylo hodnoceno celkem 166 překladů, a to z angličtiny, španělštiny, němčiny,
francouzštiny, ruštiny a latiny.


A jak jsme vlastně dopadly?
Naše studentka Adéla Girgleová získala krásné 2. místo za překlad z ruštiny. Překládala
velmi obtížný literární text „Демир-Кая” od A. Kuprina. Musela si poradit s historickými termíny
např. Vilájet nebo Paša, připomenout si historii Osmanské říše a dodržet formu textu originálu.
Adéle moc gratulujeme!