Exkurze na Krajský úřad Pardubického kraje

Tereza PernicováŠkolní novinky

Dne 4. 9. 2020 využili studenti 3. ročníku jevíčského gymnázia možnosti navštívit krajský úřad a společně vyrazili do Pardubic. Tam se jich ujal pracovník Oddělení komunikace a vnějších vztahů Bc. Petr Šilar, který je po prostorách úřadu nejen provedl, ale seznámil je i s historií budovy a současnou podobou kraje. Ve velkém zasedacím sále pozdravil studenty radní Pardubického kraje pro oblast školství Ing. Bohumil Bernášek, který s nimi dále pohovořil o fungování krajského zastupitelstva. Studenti odjížděli z Pardubic plni dojmů a nových poznatků. Děkujeme oběma pánům za zajímavý výklad i cenný čas, který nám věnovali.

Mgr. Lenka Hrbáčková