Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Tereza PernicováProjekty a soutěže, Školní novinky

 

Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452 je zapojeno do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Cílem této investice je podpořit výsledky žáků ve vzdělávání, které byly dotčeny nuceným uzávěrem škol v minulých dvou školních rocích, a dorovnat rozdíly ve vzdělávání mezi jednotlivými žáky, které byly způsobeny distanční výukou, do níž se řada žáků nezapojovala v plném rozsahu. Na základě této investice bude žákům nabídnuta možnost doučování, žáci budou vybíráni dle doporučení ČŠI a dle zhodnocení jejich výsledků v průběhu vzdělávání v předchozích letech. Podpora je poskytována převážně žákům, kteří jsou znevýhodněni a zaostávají ve vzdělávání. Doučování povedou pedagogové ze školy

 

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Realizace projektu:

1. 1. 2023 – 31. 08. 2023

1. 1. 2022 – 30. 08. 2022

1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

1. 1. 2023 – 31. 8. 2023