3. místo v ruštinářské soutěži

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Školní novinky

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 se konalo krajské kolo Soutěže v ruském jazyce, které vzhledem k
epidemické situaci probíhalo v online prostoru. Soutěž byla zaměřena na mluvený projev
soutěžících, kteří si tímto způsobem zároveň vyzkoušeli, jaké to je mluvit s rodilým mluvčím.
Na přípravu moc času nebylo a já si navíc byla vědoma velkých mezer v konverzaci i v
pozapomínaných slovíčkách vlivem distanční výuky, nízké motivace a pocitu, že se mi nic
nechce. Chtěla bych ale zmínit, že bez pomoci s přípravou od paní profesorky Krupkové, které
děkuji za její trpělivost, a paní profesorce Janečkové za skvělý základ z prváku, bych sama nic
takového nemohla zvládnout.
Soutěže se nakonec zúčastnilo 10 soutěžících z různých gymnázií Pardubického kraje, avšak
letos soutěž už nepokračovala celostátním kolem, ale skončila právě kolem krajským. Myslím
si, že nám všem tato soutěž dala hodně zkušeností v mnoha směrech a možná dodala motivaci
se stále posouvat, a to v jakékoliv době.
Závěrem bych ráda poděkovala za vůbec možnost zúčastnit se, za pomoc a trpělivost při
přípravě, která se vyplatila a přinesla 3. místo. Byla to skvělá příležitost ke zlepšení a
uvědomění si, že ruština je také krásný jazyk.

Adéla Girgleová, 2. B