gymjevexpres

 • První číslo 12. 12. 2012 – zde,
 • druhé číslo 22. 2. 2013 – zde,
 • třetí číslo 26. 4. 2013 – zde,
 • čtvrté číslo 24. 6. 2013 – zde,
 • páté číslo 28. 11. 2013 – zde,
 • šesté číslo 23. 1. 2014 – zde,
 • sedmé číslo 23. 4. 2014 – zde,
 • osmé číslo 24. 6. 2014 – zde,
 • deváté číslo 11. 2014 – zde,
 • desáté číslo 19. 1. 2015 – zde,
 • jedenácté číslo 9. 3. 2015 – zde.
 • dvanácté číslo 18. 6. 2015 – zde.
 • třinácté číslo 23. 11.2015 – zde
 • čtrnácté číslo 21.1.2016 – zde
 • patnácté číslo 18.3.2016 – zde
 • šestnácté číslo 13.6.2016 – zde
 • sedmnácté číslo 16.11.2016 – zde
 • osmnácté číslo 20.2.2017 – zde
 • devatenácté číslo 20.4.2017 – zde
 • dvacáté číslo 28.6.2017 – zde