gymjevexpres

 • První číslo 12. 12. 2012 – zde,
 • druhé číslo 22. 2. 2013 – zde,
 • třetí číslo 26. 4. 2013 – zde,
 • čtvrté číslo 24. 6. 2013 – zde,
 • páté číslo 28. 11. 2013 – zde,
 • šesté číslo 23. 1. 2014 – zde,
 • sedmé číslo 23. 4. 2014 – zde,
 • osmé číslo 24. 6. 2014 – zde,
 • deváté číslo 11. 2014 – zde,
 • desáté číslo 19. 1. 2015 – zde,
 • jedenácté číslo 9. 3. 2015 – zde.
 • dvanácté číslo 18. 6. 2015 – zde.
 • třinácté číslo 23. 11. 2015 – zde
 • čtrnácté číslo 21. 1. 2016 – zde
 • patnácté číslo 18. 3. 2016 – zde
 • šestnácté číslo 13. 6. 2016 – zde
 • sedmnácté číslo 16. 11. 2016 – zde
 • osmnácté číslo 20. 2. 2017 – zde
 • devatenácté číslo 20. 4. 2017 – zde
 • dvacáté číslo 28. 6. 2017 – zde
 • dvacáté první číslo 25. 10. 2017 – zde
 • dvacáté druhé číslo leden 2018 – zde
 • dvacáté třetí číslo duben 2018 – zde
 • dvacáté čtvrté číslo červen 2018 – zde
 • dvacáté páté číslo listopad 2018 – zde
 • dvacáté šesté číslo leden 2019 – zde
 • dvacáté sedmé číslo duben 2019 – zde
 • dvacáté osmé číslo červen 2019 – zde