Projekty

Šablony 2017

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF) získalo Gymnázium v Jevíčku projekt, který je zaměřen na personální podporu, profesní a osobnostní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků naší školy a na pomoc ohroženým žákům. Projekt s finanční rozvahou více jak 600 tis. je realizován od září 2017 do září 2019....
Více

Co je nového na Gymnáziu v Jevíčku?

Co se nám na Gymnáziu v Jevíčku v minulém školním roce povedlo? V loňském školním roce dokázali studenti Gymnázia Jevíčko, že svými znalostmi a dovednostmi obstojí ve srovnání se studenty jiných gymnázii, resp. středních škol, a to nejen v rámci Pardubického kraje, ale i celé České republiky. Někteří z nich dokonce reprezentovali...
Více

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získalo Gymnázium v Jevíčku grant, který by měl napomoci zkvalitnění výuky široké palety předmětů prostřednictvím zakoupených počítačů, dataprojektorů a přípravy inovovaných materiálů do výuky. Důraz je kladen zejména implementaci moderní výpočetní techniky do běžné výuky širokého spektra předmětů. Výukové materiály naleznete zde....
Více

Nauč se učit – Nautilus

Projekt Nauč se učit vytvořila společnost Scio. Je určen žákům a učitelům základních a středních škol. Cílem projektu je naučit žáky úspěšně se učit, rozvíjet kompetenci k učení.     V rámci projektu jsou žákům k dispozici pracovní sešity a e-learningový kurz, pro učitele jsou pořádány workshopy a  e-learningové kurzy....
Více

Multipolis

Projekt Multipolis byl vytvořen společností Scio. Jedná se  o metodickou pomůcku pro výuku multikulturní a občanské výchovy určenou žákům 4. – 9. ročníků základních škol či víceletých gymnázií a žákům prvních ročníků středních škol.  Zahrnuje deskovou hru pro žáky, metodické materiály pro učitele a internetový portál pro další aktivity v...
Více

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je vzdělávacím programem společnosti Člověk v tísni. Je určen jak žákům, tak učitelům základních a středních škol. Díky programu škola obdržela dokumentární filmy, výukové sady a další metodické pomůcky k výuce moderních dějin či aktuálních problémů současného světa. Gymnázium Jevíčko se rovněž zapojilo do pravidelných akcí pořádaných...
Více

eTwinning

Prostřednictvím programu eTwinning hledáme partnery pro spolupráci na projektech v zahraničí. Zapojili jsme se do velké komunity evropských škol a nabízíme tak našim studentům možnosti najít si přátele v cizině, komunikovat s nimi v anglickém jazyce a dozvědět se něco o životě v jiných částech Evropy. Mezi naše nejdůležitější cíle patří:   zlepšit si znalosti...
Více

Projektové dny

Podstatou projektu realizovaného na Gymnáziu v Jevíčku je vytvoření a zavedení dvaceti projektových dnů a dvou projektových týdnů, které budou integrovat aktuálně probírané učivo vždy alespoň čtyř předmětů. Mezi integrovanými předměty budou zejména přírodovědné a technické předměty, ale také společenské vědy, výchovy a cizí jazyky. Projekty a tematická výuka budou...
Více

Jazyky interaktivně

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je projekt, který realizuje Masarykova obchodní akademie Jičín v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky....
Více