Zeměpis

Zeměpisná olympiáda, školní kolo, kategorie D, 23. 1. 2020

Dne 23. 1. 2020 se na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie D – střední školy. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků našeho gymnázia. Úkoly byly rozděleny do dvou částí, práce s atlasem a test všeobecných geografických znalostí. Na prvním místě se umístil se ziskem 60, 5 bodu Matěj...
Více

Přednáška – Atmosféra, meteorologie, klimatologie, 25. 11. 2019

Dne 25. 11. 2019 se na naší škole uskutečnila přednáška pracovníka ČHMÚ Komořany, pana Mgr. Martina Tomáše na téma Atmosféra, meteorologie, klimatologie. Přednášky se zúčastnili žáci tříd 1. A a 1. B našeho gymnázia. Pan Mgr. Martin Tomáš poutavou, populárně vědeckou formou seznámil naše žáky se zákonitostmi předpovědi počasí, základními...
Více

Exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, 17. 10. 2019

Dne 17. 10. 2019 se žáci tříd 2. A a 2. B naší školy zúčastnili exkurze na PVE Dlouhé Stráně, která byla vybudována jako unikátní dílo skryté v podzemí a nenarušující původní vzhled CHKO Jeseníky. Vlastní exkurze začala v Koutech nad Desnou,odkud každá skupina odjela pod vedením profesionálního průvodce, pracovníka...
Více

Beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou, Chornice 11. 10. 2019

Dne 11. 10. 2019 se třídy 1. A a 1. B naší školy zúčastnily besedy s cestovatelem Jiřím Kolbabou, která se uskutečnila v kulturním domě v Chornicích. Známý cestovatel poutavou formou seznámil posluchače s himálajským královstvím Bhútán, jeho historií i současností. Své vyprávění doplnil množstvím skvělých fotografií nejen z Bhútánu,...
Více

Jsme tu jen na skok aneb Macocha a Moravský kras

V rámci praktické části bakalářské práce (terénní výuka geografie) bývalé studentky gymnázia Jevíčko, Radky Staňkové, vyrazili studenti 1. B a 3. B na exkurzi do Vilémovic v Moravském krasu, v doprovodu p. Wiltsche, p. Pernicové a p. Plecha. Autobus naši skupinu vyložil nedaleko prvního stanoviště, kde jsme od Radky získali...
Více

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, Svitavy, 20. 2. 2018

Dne 20. 2. 2018 se na Gymnáziu ve Svitavách uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali žáci třídy 3. B, Vít Václavek a Albín Pařízek. Struktura soutěže byla stejná jako v minulých letech, tj. práce s atlasem, test všeobecných geografických znalostí a praktická část (námětem praktické části byla problematika...
Více

Přednáška Meteorologie, klimatologie

Dne 19. 12. 2017 se v odborné učebně biologie – chemie uskutečnila přednáška pracovníka ČHMÚ Mgr. Martina Tomáše na téma Meteorologie, klimatologie, předpovídání počasí. Přednášky se zúčastnili žáci prvních ročníků Gymnázia resp. Lycea. Pan Mgr. Martin Tomáš poutavou populárně vědeckou formou seznámil naše žáky se zákonitostmi předpovědi počasí, základními meteorologickými...
Více

Kartografické a geodetické dny

Dne 22 9. 2017 se žáci tříd 1. A, 1. B, 1. L  zúčastnili akce pod názvem Kartografické a geodetické dny, kterou organizuje Moravské kartografické centrum Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým Brno. Na jednotlivých stanovištích plnili...
Více

Okresní kolo zeměpisné olympiády, Svitavy, 21. 2. 2017

Dne 21. 2. 2017 se Vít Václavek ze třídy 2. B a Martin Borýsek ze třídy 1. B zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády na Gymnáziu ve Svitavách. V kategorii D – střední školy soutěžilo celkem 9 studentů. Soutěžní úkoly byly rozděleny do třech samostatných částí. V první části řešili soutěžící...
Více