Zeměpis

Jsme tu jen na skok aneb Macocha a Moravský kras

V rámci praktické části bakalářské práce (terénní výuka geografie) bývalé studentky gymnázia Jevíčko, Radky Staňkové, vyrazili studenti 1. B a 3. B na exkurzi do Vilémovic v Moravském krasu, v doprovodu p. Wiltsche, p. Pernicové a p. Plecha. Autobus naši skupinu vyložil nedaleko prvního stanoviště, kde jsme od Radky získali...
Více

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, Svitavy, 20. 2. 2018

Dne 20. 2. 2018 se na Gymnáziu ve Svitavách uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali žáci třídy 3. B, Vít Václavek a Albín Pařízek. Struktura soutěže byla stejná jako v minulých letech, tj. práce s atlasem, test všeobecných geografických znalostí a praktická část (námětem praktické části byla problematika...
Více

Přednáška Meteorologie, klimatologie

Dne 19. 12. 2017 se v odborné učebně biologie – chemie uskutečnila přednáška pracovníka ČHMÚ Mgr. Martina Tomáše na téma Meteorologie, klimatologie, předpovídání počasí. Přednášky se zúčastnili žáci prvních ročníků Gymnázia resp. Lycea. Pan Mgr. Martin Tomáš poutavou populárně vědeckou formou seznámil naše žáky se zákonitostmi předpovědi počasí, základními meteorologickými...
Více

Kartografické a geodetické dny

Dne 22 9. 2017 se žáci tříd 1. A, 1. B, 1. L  zúčastnili akce pod názvem Kartografické a geodetické dny, kterou organizuje Moravské kartografické centrum Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým Brno. Na jednotlivých stanovištích plnili...
Více

Okresní kolo zeměpisné olympiády, Svitavy, 21. 2. 2017

Dne 21. 2. 2017 se Vít Václavek ze třídy 2. B a Martin Borýsek ze třídy 1. B zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády na Gymnáziu ve Svitavách. V kategorii D – střední školy soutěžilo celkem 9 studentů. Soutěžní úkoly byly rozděleny do třech samostatných částí. V první části řešili soutěžící...
Více

Zeměpisná olympiáda, 26. 1. 2017

Dne 26. 1. 2017 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 žáků od prvního do čtvrtého ročníku. Soutěžící zpracovávali celkem 3 skupiny úkolů, tj. test z učiva Planeta Země, práce s atlasem a test všeobecných geografických znalostí. Některé z úkolů byly...
Více

Přednáška z meteorologie a klimatologie, 30. 11. 2016

Dne 30. 11. 2016 se na našem Gymnáziu uskutečnila přednáška  pracovníka ČHMÚ Praha, pana Mgr. Martina Tomáše, na téma METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE. Mgr. Martin Tomáš poutavou formou seznámil žáky prvních ročníků  s historií i současností předpovídání počasí, upozornil žáky na možnosti sledování některých meteorologických jevů prostřednictvím aplikací na jejich mobilních...
Více

Dlouhé Stráně, 13. 10. 2016

Dne 13. 10. 2016 se žáci tříd 2. A a 2. B zúčastnili tématické exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Toto unikátní vodní dílo bylo dáno do provozu v roce 1996 a svým výkonem se řadí na přední místo nejen v Evropě, ale i na celém světě. V podstatě...
Více

Okresní kolo zeměpisné olympiády

V úterý 16. února 2016 se na Gymnáziu a Jazyková škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii D reprezentovali naši školu dva studenti. Na pěkném 4. místě se umístil Robin Richter ze třídy 4. A se stejným počtem bodů jako soutěžící na třetím místě.  Sedmé...
Více

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 26. 1. 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnili 3 studenti, Robin Richter a Martin Geršl ze třídy 3. B a Štěpán Neubauer ze třídy 7. S. Soutěžní úkoly byly sestaveny ze tří oblastí – planeta Země, práce s atlasem a...
Více