Latinský jazyk

Školní kolo soutěže CERTAMEN LATINUM

18. února 2019 se konalo školní kolo soutěže CERTAMEN LATINUM. Zúčastnilo se šest studentek 4. A třídy. Účastnicemi kola byly studentky, které se latinou zabývají teprve půldruhého roku. Přesto prokázaly dobré znalosti gramatiky, pěkné dovednosti v překladu z latiny do češtiny a přehled v oblasti reálií antického světa. První místo obsadily dvě...
Více

C E R TA M E N L A T I N U M

V pondělí 15.01.2018 se na Gymnáziu Jevíčko konalo školní kolo soutěže C E R TA M E N  L A T I N U M. Školního kola se zúčastnilo 5 studentek. Původně se soutěže hodlalo zúčastnit osm soutěžících, ale z důvodu nemoci se tak nestalo. Pořadí podle součtu bodů je následující:...
Více

Latina pořád žije!

O latině se říká, že se jedná o mrtvý jazyk, což znamená, že nemá žádné své rodilé mluvčí. To je sice fakt, ale ve čtvrtek 23. 11. jsme se přesvědčili, že latina ještě není zcela pasé. Když jsme před desátou ráno vcházeli do největší posluchárny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nestačili...
Více

Školní kolo soutěže CERTAMEN LATINUM

Ve středu 8. února 2017 se na naší škole konala tradiční soutěž v latině CERTAMEN LATINUM. Účastníci kola byli studenti 4.B třídy humanitního zaměření, kteří se latinou zabývají teprve půldruhého roku. Přesto prokázali nejen velmi dobré znalosti gramatiky, ale i pěkné dovednosti v překladu z latiny do češtiny a pozoruhodný přehled v oblasti...
Více

Den latiny

V úterý,  dne 22. listopadu 2016, jsme  s panem profesorem Macků navštívili Karlovu univerzitu v Praze, kde se v budově filozofické fakulty konal Den Latiny pro střední školy. Náplní celého dne byly různé přednášky s tématem antiky, latinského středověku a novověku. Po slavnostním zahájení jsme se zúčastnili přednášky Lenky Bobkové s názvem Učednická léta Karla IV.,...
Více

Certamen latinum 2015

Dne 20.března 2015 se konalo v Domě dětí a mládeže v Praze 5 na Smíchově Zemské kolo soutěže CERTAMEN LATINUM, pro nezasvěcené olympiády v latině. Naše gymnázium se této soutěže každoročně zúčastňuje. V tomto školním roce naši školu reprezentovala studentka třídy 4. B Aneta Schreiberová, vítězka školního kola. V kategorii...
Více

Zemské kolo soutěže CERTAMEN LATINUM

19. března 2014 se konalo v Domě dětí a mládeže v Praze 5 na Smíchově Zemské kolo soutěže CERTAMEN LATINUM, pro nezasvěcené olympiády v latině. Naše gymnázium se této soutěže každoročně zúčastňuje. V tomto školním roce naši školu reprezentovala studentka 4. A třídy Kristýna Slechanová, vítězka školního kola. V kategorii...
Více

Den latiny

„Na to, že se učíte latinu, vypadáte docela živě,“ pronesl v pondělí 11. listopadu 2013 k aule FF UK plné k prasknutí jeden z organizátorů a zahájil tak druhý ročník Dne latiny, jehož úkolem je zvýšení zájmu o latinu na středních školách a gymnáziích, potažmo i o celou fakultu, která...
Více

Úspěchy našich studentů v soutěžích

I v letošním školním roce dokázali studenti Gymnázia Jevíčko, že svými znalostmi a dovednostmi obstojí ve srovnání se studenty jiných gymnázii, resp. středních škol. A to nejen v rámci Pardubického kraje, tak i celé České republiky. Někteří z nich dokonce reprezentovali, či budou reprezentovat svoji školu na mezinárodních soutěžích. Studenti...
Více

Ústřední kolo Certamen Latinum

Dne 13. dubna 2012 se uskutečnilo ústřední kolo Certamen Latinum. Lucie Dostálová, studentka 4. A, obsadila 9. místo....
Více