Domov mládeže

Platba za ubytování na domově mládeže v době nouzového stavu

V souladu s ustanovením § 123 dost. 4  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a § 5 odst. 4 věty druhé vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, se úplata za ubytování na domově mládeže po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu nevybírá...
Více

Předjaří na domově mládeže

Během února a začátkem března jsme na DM předkládali studentům obvyklou nabídku stálých činností a kroužků, jako jsou například sauna, posilovna, knihovna, kroužek Jen tak, i nabídku mimořádných aktivit. S p. Machorkovou jsme přivítali jaro prostřednictvím osazování květinových truhlíků. P. Blahová nabídla možnost vyrazit do přírody a uskutečnila vycházku ke...
Více

Zprávy z DM, zima 2019/2020

Během posledních dnů před vánočními prázdninami se studenti mohli zapojit do tradičních a oblíbených aktivit na DM, které pro ně zorganizovaly jednotlivé vychovatelky. Například se jednalo o „Běh do schodů“ s p. Blahovou, výrobu „lapače snů“ s p. Machorkovou a pod vedením umělkyně p. Sekérešové, „Vánoční rozjímání“ spojené s ochutnávkou čokoládových fonduí...
Více

Zprávy z Domova mládeže, listopad 2019

Nastal listopad a taneční kurzy se pomalu chýlí ke konci. Druhá prodloužená proběhla za hojné účasti rodičů a již se blíží závěrečný věneček. Letošní Halloween jsme na DM pojali netradičně: 31. 10. uspořádala p. Gnipová večerní šipkovanou. Trasa vedla od hřbitova směrem ke kapličce, mostu a končila na židovském hřbitově. ...
Více

Zprávy z DM – podzim 2019

Prázdniny uběhly jako voda a v neděli 1. září jsme na DM přivítali nové studenty. Po  návratu z adaptačního kurzu se naši „prváci“ postupně zabydlovali na svých pokojích a zvykali si na neznámé prostředí ve škole i na internátu. Začátkem října jsme na DM zahájili obvyklou zájmovou činnost a pravidelné kroužky....
Více

Jarní zprávy z Domova mládeže

Školní rok utekl jako voda a všichni se již těší na prázdniny. Během posledních týdnů svého pobytu na DM se studenti mohli zapojit do různých aktivit, které pro ně připravily vychovatelky. Paní Blahová společně s několika zájemci navštívila bazén ve Velkých Opatovicích. Paní Vafková uskutečnila další kolo v překonávání „Intrrekordů“.  ...
Více

Zprávy z DM

Teplé jarní počasí vylákalo studenty ke sportování na školním hřišti a vycházkám do okolí Jevíčka. Během března se zájemci mohli zapojit do skládání hlavolamů a vyzkoušet si „Golf pod střechou“. Začátkem dubna již maturanti absolvovali první část maturitních zkoušek, a sice psali slohovou práci z českého a anglického jazyka. Doufáme, že jsou...
Více

Zprávy z DM

Oslavy Vánoc na DM se uskutečnily ve znamení osvědčených aktivit: pokračovaly sportovní turnaje jednotlivců a dvojic, paní Vafková zorganizovala „Vánoční rozjímání“ spojené s výstavkou vánočních dekorací, promítáním pohádek a ochutnávkou oblíbených čokoládových fondue, paní vychovatelka Blahová připravila „Běh do schodů“ a p. Gnipová společně se studenty upekla a ozdobila perníčky. Před...
Více

Srdíčkový den

Tato humanitární akce se konala v úterý 4.12.2012 a zúčastnila se třída 1A. Tento den si vzal na starost Domov mládeže. Celková vybraná částka 11 925,- Kč poslouží na léčbu nemocných dětí....
Více