Aktuality

Beseda se spisovatelem Petrem Borkovcem

Ve čtvrtek 21. září 2017 se žáci třetích ročníků zúčastnili besedy s prozaikem, překladatelem a básníkem Petrem Borkovcem. Sám autor předčítal ukázky ze svého díla, a tak se všichni mohli seznámit s jeho tvorbou. Petru Borkovcovi jsme také položili řadu otázek, na které rád odpověděl. Tím jsme se o něm dozvěděli...
Více

Divadelní představení Naše třída

Dne 20. září jsme si my, třetí ročníky, trochu přivstaly a vyrazily směrem na Brno do Divadla Polárka na inscenaci Naše třída. Byli jsme dopředu trochu vyděšení, protože nám paní profesorky avizovaly, že představení trvá s přestávkou tři hodiny. Dorazili jsme do Polárky s předstihem, takže jsme se ještě stihli pořádně zahřát...
Více

Oslavy 120. výročí založení školy

Vivat academia! Když se zhruba před 120 lety scházeli iniciátoři myšlenky založení ryze české školy v Jevíčku, asi jen zbožně doufali, že je výtvor jejich vlasteneckého přesvědčení přežije o více než století, a jistě nemohli tušit, že z původní zemské vyšší reálky vznikne nynější Gymnázium Jevíčko, které se v historii...
Více

Středoškolský pohár v atletice

Dne 21. 9. 2017  se družstva dívek a chlapců našeho Gymnázia zúčastnila okresního kola Corny  poháru v atletice v Litomyšli. Za krajně nevlídného počasí bojovali všichni soutěžící velmi statečně a dosáhli velmi dobrých výkonů. Obě družstva naší školy obsadila shodně 4. místa s minimální ztrátou na medailové pozice. V obou...
Více

Kartografické a geodetické dny

Dne 22 9. 2017 se žáci tříd 1. A, 1. B, 1. L  zúčastnili akce pod názvem Kartografické a geodetické dny, kterou organizuje Moravské kartografické centrum Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým Brno. Na jednotlivých stanovištích plnili...
Více

ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Znáte to, když jste někde noví, nevíte, co vás čeká, a cítíte se nejistí? S tímto pocitem jsme my,  prváci, vcházeli do budovy  Gymnázia v Jevíčku. Plní očekávání jsme poprvé viděli školu studentskýma očima. Z těchto nejistých, zvláštních pocitů nás, I.A a I.B, vysvobodil adaptační kurz, na který jsme odjeli hned druhý den...
Více

ANGLIÁDA 2017

Kabinet anglického jazyka na Gymnáziu Jevíčko ve spoluprácí s Oxford University Press Olomouc a Bridge Publishing House pořádá 4. ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře Malé Hané ANGLIÁDA 2017 pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu Malá Haná a blízkého okolí Přihlášky: název školy, jméno vyučujícího, jmenný seznam žáků...
Více

Zahájení školního roku

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017. Žáci 1. ročníků budou mít společné zahájení v aule gymnázia v 08:00 h, ostatní třídy v kmenových třídách. Učitelé nastupují do školy v pondělí 28. srpna 2017. Zahajovací porada začíná v 08:00....
Více

Co se děje na gymnáziu o prázdninách

I o prázdninách vládne na gymnáziu čilý ruch. Rekonstrukce střechy gymnázia zahájená v březnu 2017 se blíží ke konci. Velká část střechy už září do dálky novou střešní krytinou. Perfektní práci odvádí firma TESLICE CZ s.r.o., která mimo jiné obnovuje nedávno vyhořelou národní kulturní památku chatu Libušín. Příští rok by...
Více

Výlet do Východočeské televize

Díky výbornému výtvarnému talentu studentky z 1.B Kláry Mrvové a krajské soutěži, kterou pomocí svého krásného výtvoru vyhrála, se mohla celá její třída podívat na exkurzi do Východočeské televize se sídlem v Hradci Králové. Po cestě autobusem i vlakem jsme dorazili k budově V1, kde nás moc milí zaměstnanci televize...
Více