Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získalo Gymnázium v Jevíčku grant, který by měl napomoci zkvalitnění výuky široké palety předmětů prostřednictvím zakoupených počítačů, dataprojektorů a přípravy inovovaných materiálů do výuky. Důraz je kladen zejména implementaci moderní výpočetní techniky do běžné výuky širokého spektra předmětů. Výukové materiály naleznete zde.

Přidáno