Šablony 2017

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF) získalo Gymnázium v Jevíčku projekt, který je zaměřen na personální podporu, profesní a osobnostní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků naší školy a na pomoc ohroženým žákům. Projekt s finanční rozvahou více jak 600 tis. je realizován od září 2017 do září 2019.

Přidáno