Jazyky interaktivně

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je projekt, který realizuje Masarykova obchodní akademie Jičín v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je realizován ve spolupráci s 26 partnerskými středními školami České republiky.

Bylo vytvořeno odborné partnerství – síť zapojených škol při vytváření a sdílení výukových prezentací. V rámci projektu probíhají regionální školení a semináře tvůrců prezentací a členů odborných předmětových komisí.

V období od března 2010 do února 2013 vytvoří 106 učitelů – tvůrců zúčastněných škol více než 3000 interaktivních výukových materiálů pro anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a latinský jazyk.

Stránky projektu:

Přidáno