Projektové dny

Podstatou projektu realizovaného na Gymnáziu v Jevíčku je vytvoření a zavedení dvaceti projektových dnů a dvou projektových týdnů, které budou integrovat aktuálně probírané učivo vždy alespoň čtyř předmětů. Mezi integrovanými předměty budou zejména přírodovědné a technické předměty, ale také společenské vědy, výchovy a cizí jazyky. Projekty a tematická výuka budou implementovány do školních vzdělávacích programů Gymnázia v Jevíčku v příslušných ročnících. Vedle povinné výuky budou zavedeny dobrovolné tzv. projektové víkendy mimo školu a volitelný předmět „Přírodovědné projekty“ s dvouhodinovou týdenní dotací. Zavedením prvků integrované projektové metody budou rozvíjeny klíčové kompetence žáků ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu, bude navázána bližší spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP, obcí Jevíčko a dalšími partnery.

  • Rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím realizace projektových dnů
  • Reg. č.: CZ.1.07/1.1.03/03.0005
  • Řešitel: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
  • Poskytovatel: Pardubický kraj
  • Doba trvání projektu: 21 měsíců
  • Partneři projektu: město Jevíčko, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Vedoucí projektu: RNDr. Lukáš Műller, Ph.D.
  • Stránky projektu: http://projekt.gymjev.cz/

Přidáno