Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je vzdělávacím programem společnosti Člověk v tísni. Je určen jak žákům, tak učitelům základních a středních škol. Díky programu škola obdržela dokumentární filmy, výukové sady a další metodické pomůcky k výuce moderních dějin či aktuálních problémů současného světa. Gymnázium Jevíčko se rovněž zapojilo do pravidelných akcí pořádaných společností Člověk v tísni.

 

 

Akce probíhající na naší škole:

Přidáno