Maturitní zkoušky 2019

 

Maturitní zkoušky 2019 – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2019

Maturitní zkoušky 2019 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ve třídě 4.L  

Maturitní komise ve třídě 4.L  

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období MZ v roce 2019  

Organizace profilové písemné maturitní zkoušky z technického kreslení a deskriptivní geometrie 

Návrh hodnocení profilové písemné maturitní zkoušky z technického kreslení a deskriptivní geometrie    

 

Maturitní práce

 
Schválení témat a vedoucích maturitních prací  
 
Formální požadavky na maturitní práce  
 
Pokyny k vypracování maturitní práce  
 
Šablona pro zpracování maturitní práce  

 
ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019 (MATURITNÍ PRÁCE)  

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019  

Témata profilových zkoušek a témata 3. části pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka

Školní seznam literárních děl

Vzor školního seznamu literárních děl žáka

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období MZ v roce 2019  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona stanovuje výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky (Matematika +). Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Přihlášení bude probíhat prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka od 2. do 15. ledna 2019. Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou zkoušku Matematika+ najdete zde . Bližší informace o zkoušce najdete  zde

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018  

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017