Maturitní zkoušky 2019

Maturitní zkoušky 2019 – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2019

Maturitní zkoušky 2019 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ve třídě 4.A  

Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ve třídě 4.B  

 

Maturitní komise ve třídě 4.A  

Maturitní komise ve třídě 4.B  

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období MZ v roce 2019  

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2018-2019

Témata profilových zkoušek a témata 3. části pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka

Školní seznam literárních děl  

Vzor školního seznamu literárních děl žáka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona stanovuje výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky (Matematika +). Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Přihlášení bude probíhat prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka od 2. do 15. ledna 2019. Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou zkoušku Matematika+ najdete zde . Bližší informace o zkoušce najdete  zde

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018 najdete zde

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017 najdete zde