Maturitní zkoušky 2020

 

Maturitní zkoušky 2020 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Zkušební komise pro maturitní zkoušky ve třídě 4. A

Ústní maturitní zkoušky ve třídě 4. A

Zkušební komise pro maturitní zkoušky ve třídě 4. B

Ústní maturitní zkoušky ve třídě 4. B

Hygienická pravidla během DT, písemných prací i ústních zkoušek

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2020:

Didaktický test z matematiky – pondělí 1. června  2020 od 08:00
Didaktický test z anglického jazyka – pondělí 1. června 2020 od 13 :00
Didaktický test z českého jazyka – úterý 2. června 2020 od 08 :00

PODROBNÉ JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Profilové písemné zkoušky:

Matematika – úterý 9. června od 09:00

Témata 3. části pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka a témata profilových zkoušek

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2019 / 2020

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 najdete zde

Školní seznam literárních děl

Vzor školního seznamu literárních děl žáka

Legislativa

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 najdete zde

Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018 najdete zde

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017 najdete zde

 

Archiv

Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2018
Maturitní zkoušky 2017
Maturitní zkoušky 2016