Maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkoušky 2020 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 najdete zde

Vzor školního seznamu literárních děl žáka

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018 najdete zde

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017 najdete zde

 

Archiv

Maturitní zkoušky 2019
Maturitní zkoušky 2018
Maturitní zkoušky 2017
Maturitní zkoušky 2016