Maturitní zkoušky 2018

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 
Podzimní zkušební období

Termíny ústních zkoušek společné časti a profilových zkoušek:   4B  


Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2018  

 

Jarní zkušební období
Termíny ústních zkoušek společné časti a profilových zkoušek:   4A    4B

Zkušební maturitní komise

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY


KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PŘÍLOHY 1-8

Úterý 3. dubna 2018 – nejzazší termín, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 literárních děl

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018

Aktuální informace najdete na http://www.novamaturita.cz/

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2017-2018 najdete zde

Písemné práce a didaktické testy

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období MZ v roce 2018 

Témata profilových zkoušek a témata 3. části maturitních pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2017-2018 

 

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY platný od školního roku 2017/2018

Školní seznam literárních děl najdete zde