Maturitní zkoušky 2018

Jarní zkušební období

 

Termíny ústních zkoušek společné časti a profilových zkoušek:   4A    4B

Zkušební maturitní komise

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY


KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PŘÍLOHY 1-8

Úterý 3. dubna 2018 – nejzazší termín, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 literárních děl

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018

Aktuální informace najdete na http://www.novamaturita.cz/

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2017-2018 najdete zde

Písemné práce a didaktické testy

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období MZ v roce 2018 

Témata profilových zkoušek a témata 3. části maturitních pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2017-2018 

 

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY platný od školního roku 2017/2018

Školní seznam literárních děl najdete zde

Vzor školního seznamu literárních děl žáka najdete zde

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 9. 2017 najdete zde

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017 najdete zde

 

 

 

Archiv

Maturitní zkoušky 2017
Maturitní zkoušky 2016