Maturitní zkoušky 2017

 
Aktuální informace najdete na http://www.novamaturita.cz/

Podzimní zkušební období

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2017 

Termíny didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoužky – podzim 2017 

Maturitní kalendář – podzim 2017 

Jarní zkušební období

Termíny ústních zkoušek společné časti a profilových zkoušek 8S  4B                   

Zkušební maturitní komise přo třídy 8S 4B

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A NEPOVINNÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+
INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Přílohy ke kritériím hodnocení maturitní zkoušky

 

Písemné práce a didaktické testy

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období MZ v roce 2017

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2016-2017 najdete zde

Témata profilových zkoušek a témata 3. části maturitních pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2016-2017 najdete zde

Školní seznam literárních děl najdete zde

Vzor školního seznamu literárních děl žáka najdete zde

Informace o maturitní zkoušce Matematika+ najdete zde

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 9. 2015 najdete zde

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2016 najdete zde