Maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkoušky 2020 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018  

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017

 

Archiv

Maturitní zkoušky 2019