Maturitní zkoušky 2020 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Kombinované lyceum

 

Maturitní práce

Nejdůležitější termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020 (maturitní práce)

Formální požadavky na maturitní práce  

Pokyny k vypracování maturitní práce  

Šablona pro zpracování maturitní práce  

Didaktické testy a písemné práce společné části

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2020

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020

Profilové zkoušky

Zkušební komise pro maturitní zkoušky ve třídě 4. L

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Témata 3. části pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka a témata profilových zkoušek

Školní seznam literárních děl

Vzor školního seznamu literárních děl žáka

Legislativa

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 najdete  

Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018  

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017

 

Archiv

Maturitní zkoušky 2019