Maturitní zkoušky 2020 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Kombinované lyceum

 

Zkušební komise pro maturitní zkoušky ve třídě 4. L

Ústní maturitní zkoušky

Hygienická pravidla během DT, písemných prací i ústních zkoušek

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2020

Didaktický test z anglického jazyka – pondělí 1. června 2020 od 13 :00
Didaktický test z českého jazyka – úterý 2. června 2020 od 08 :00

PODROBNÉ JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Profilové zkoušky

Profilové písemné zkoušky:

Matematika a aplikovaná matematika – úterý 9. června 2020 od 09:00

Technické kreslení a deskriptivní geometrie – pátek 12. června 2020 od 09:00

Maturitní práce

Nejdůležitější termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020 (maturitní práce)

Formální požadavky na maturitní práce  

Pokyny k vypracování maturitní práce  

Šablona pro zpracování maturitní práce  

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Témata 3. části pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka a témata profilových zkoušek

Školní seznam literárních děl

Vzor školního seznamu literárních děl žáka

Legislativa

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 najdete  

Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018  

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017

Archiv

Maturitní zkoušky 2019