Maturitní zkoušky 2020 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Kombinované lyceum

 

Maturitní práce

Nejdůležitější termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020 (maturitní práce)

Formální požadavky na maturitní práce  

Pokyny k vypracování maturitní práce  

Šablona pro zpracování maturitní práce  

Didaktické testy a písemné práce společné části

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2020

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020

Profilové zkoušky

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Témata 3. části pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka a témata profilových zkoušek

Školní seznam literárních děl

Vzor školního seznamu literárních děl žáka

Legislativa

Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018  

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017

 

Archiv

Maturitní zkoušky 2019