Maturitní zkoušky 2019

 
 
Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ve třídě 4.A  

Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ve třídě 4.B  

 

Maturitní komise ve třídě 4.A  

Maturitní komise ve třídě 4.B  

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období MZ v roce 2019  

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2018-2019

Témata profilových zkoušek a témata 3. části pracovních listů pro profilovou a společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka

Školní seznam literárních děl  

Vzor školního seznamu literárních děl žáka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona stanovuje výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky (Matematika +). Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Přihlášení bude probíhat prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka od 2. do 15. ledna 2019. Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou zkoušku Matematika+ najdete zde . Bližší informace o zkoušce najdete  zde

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 11. 2018 najdete zde

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017 najdete zde

 

Archiv

Maturitní zkoušky 2018
Maturitní zkoušky 2017
Maturitní zkoušky 2016