Maturitní zkoušky 2019

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období MZ v roce 2019  

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2018-2019

Školní seznam literárních děl  

Vzor školního seznamu literárních děl žáka najdete zde

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 9. 2017 najdete zde

Úplné znění školského zákona platné od 1. 9. 2017 najdete zde

 

Archiv

Maturitní zkoušky 2018
Maturitní zkoušky 2017
Maturitní zkoušky 2016