Informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020

 

1. nástup do školy do 1.6.2020

 • termíny maturitních zkoušek
  • maturita bude nejdřív 21. den po nástupu do školy (ten den by mohly být zahájeny didaktické testy)
  • ředitel školy má možnost dát žákům maximálně 5 dní volna na přípravu k maturitním zkouškám (nicméně nemusí dávat žádný den)
 • kdo půjde k maturitním zkouškám
  • k maturitě půjdou všichni, kteří se k ní na podzim přihlásili – dle stanoviska MŠMT
 • jak bude maturitní zkouška organizována
  • maturitní zkouška proběhne tak, jak ji známe – jediným rozdílem je, že nebude ve společné části písemná práce z českého jazyka, ani  cizího jazyka
  • didaktické testy se mohou psát ihned po uplynutí termínu 21 dní po nástu-pu do školy –   opravuje je Cermat
  • ústní zkoušky mohou probíhat od následujícího dne po ukončení didaktických testů – musejí být zahájeny nejpozději do konce června, běžet ale mohou i na začátku července
  • profilová písemná práce z matematiky a deskriptivní geometrie a technického kreslení – může probíhat po nástupu do školy, tedy i před uplynutím 21. dne
  • obhajoba maturitní práce 4L proběhne standardně – posudky vedoucího a oponenta budou zaslány v druhé polovině dubna

2. nástup do školy po 1.6.2020

 • termíny maturitních zkoušek
  • maturitní zkoušky neproběhnou vůbec
 • kdo půjde k maturitním zkouškám
  • k maturitním zkouškám půjdou všichni, kteří prospěli v 1. pololetí 4. ročníku
  • žák, který má nedostatečnou nebo je nehodnocen, bude dělat komisionální zkoušky
  • pokud žák u komisionální zkoušky prospěje, dostane maturitní vysvědčení
  • pokud žák u komisionální zkoušky neprospěje – může požádat o opakování ročníku a bude mu vyhověno, maturitní vysvědčení nezíská
 • jak bude maturitní zkouška organizována
  • na maturitním vysvědčení bude hodnoceni podle posledních tří vysvědčení, na nichž je předmět, ze kterého žák měl skládat maturitní zkoušku (např. český jazyk a literatura – obě vysvědčení ze 3. ročníku + vysvědčení z 1. pololetí 4. ročníku, př. IKT gymnázium – obě vysvědčení ze 2. ročníku + 2. pololetí 1. ročníku)
  • z těchto známek se sestaví průměr – vždy ve prospěch žáka
  • proti tomuto maturitnímu vysvědčení není možné se odvolat
  • maturitní vysvědčení bude vydáno nejpozději do 30.6.2020
 • je možnost skládat skutečnou maturitní zkoušku
  • je tu ale možnost, že žák nechce být hodnocen  na maturitním vysvědčení na základě průměrů z předchozího vzdělávání, pak může požádat o řádné konání maturit – konal by je tradiční formou v podzimním termínu – byl by to jeho 1. termín

MATURITNÍ ZKOUŠKY – GYMNÁZIUM
 
MATURITNÍ ZKOUŠKY  – KOMBINOVANÉ LYCEUM