Maturitní zkoušky 2016

 

Podzimní zkušební období

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2016

Jarní zkušební období

Písemné práce a didaktické testy

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2016

Ústní zkoušky

Rozpis studentů třídy 4.A u maturitní zkoušky

Rozpis studentů třídy 4.B u maturitní zkoušky

Rozpis studentů třídy 8.S u maturitní zkoušky
Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky
Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky – přílohy

Předměty profilové a společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2015-2016 najdete zde

Témata pro ústní profilové maturitní zkoušky:

Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk ZSV Dějepis pro 4.A a 4.B

Dějepis pro 8.S Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Chemie

Maturitní okruhy 3. část AJ

Maturitní okruhy 3. část NJ

Školní seznam literárních děl najdete zde

Vzor školního seznamu literárních děl žáka najdete zde

Legislativa
Úplné znění novelizované maturitní vyhlášky platné od 1. 9. 2015 najdete zde