Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

  • Gymnázium, Jevíčko, A. k. Vitáka 452 má akreditovaný vzdělávací program „Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC“ č.: AK/VV-5/2014 podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC u MVČR, který je realizován v prostorách Gymnázia Jevíčko, A. K. Vitáka 452.
  • Cena  kurzu je 3600,- Kč
  • Cena za ubytování je 250,-Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji
  • Cena za stravování: snídaně 15,-Kč oběd 74,-Kč   večeře 71,-Kč

Termíny výuky:

  • Termíny pro rok 2015 –  2. 4, 3. 4., 8. 4., 9. 4., 10. 4. 2015.
  • Další termíny pro rok 2015 budou vypsány dle aktuální potřeby.
  • Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail linhartova@gymjev.cz (oskenované s podpisem), případně poštou.
  • Nejzazší termín pro podání přihlášky je pátek 20. 3. 2015

Kontaktní osoby:

Obsah a rozvrh kurzu

Obsah výuky je rozdělen na 6 vzdělávacích modulů s celkovou časovou dotací 40 hodin.

PRÁVO (PR)

Časový rozsah vzdělávacího modulu:   8 hodin

 VEŘEJNÁ SPRÁVA v ČR (VS)

Časový rozsah vzdělávacího modulu:   6 hodin

 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SPRÁVNÍHO ÚŘADU (OŘSÚ)

Časový rozsah vzdělávacího modulu:   8 hodin

 VEŘEJNÁ EKONOMIKA A FINANCE (VEF)

Časový rozsah vzdělávacího modulu:   8 hodin

 INFORMATIKA (IN)

Časový rozsah vzdělávacího modulu:   6 hodin

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ (BOZ)

Časový rozsah vzdělávacího modulu:   4 hodiny

Časové rozvržení výuky

09:00 – 10:30 10:30: – 10:45 10:45 – 12:15 12:15 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30 -14:45 14:45 – 16:15
2.4. IN Přestávka IN Přestávka IN Přestávka VS
3.4. VS VS BOZ BOZ
8.4. PR PR PR PR
9.4. VEF VEF VEF VEF
10.4. OŘSÚ OŘSÚ OŘSÚ OŘSÚ