Kontakty na zaměstnance


Vedení

Jméno
E-mail
Aprobace
Další funkce
Telefon
Mgr. Lucie Škvařilová
Český jazyk a literatura, Latinský jazyk
ředitelka školy
461 327 831
Mgr. Květoslava Klementová
Dějepis, Německý jazyk
zástupkyně ředitelky
461 327 828

Ekonomický úsek

Jméno

E-mail

Funkce

Telefon

Veronika Jurdičová

hlavní účetní

461 327 805

Marcela Linhartová

mzdová účetní

461 327 805

Milada Wrbová

vedoucí stravování

461 327 829

Učitelé

Jméno

mail

Aprobace

 

PaedDr. Aleš Bárta

barta@gymjev.cz

Anglický jazyk

Tělesná výchova

Mgr. Michaela Bohatcová

bohatcova@gymjev.cz

Anglický jazyk

Základy společenských věd

Mgr. Lenka Horníčková

hornickova@gymjev.cz

Matematika

Fyzika

Mgr. Lenka Hrbáčková

hrbackova@gymjev.cz

Český jazyk a literatura

Základy společenských věd

Mgr. Josef Huf

huf@gymjev.cz

Anglický jazyk

Tělesná výchova

Mgr. Helena Hufová

hufova@gymjev.cz

Matematika

Zeměpis

Mgr. Lenka Jedličková

jedlickova@gymjev.cz

Biologie

Chemie

Mgr. Hana Korbelová

korbelova@gymjev.cz

Biologie

Hudební výchova

Mgr. Nikola Krupková

krupkova@gymjev.cz

Ruský jazyk

Mgr. Kamila Kučerová

kucerova@gymjev.cz

Základy společenských věd

Výtvarná výchova

Mgr. Jiří Linhart

linhart@gymjev.cz

Tělesná výchova

Zeměpis

RNDr. Lukáš Műller, PhD.

muller@gymjev.cz

Matematika

Chemie

Deskriptivní geometrie, Technické kreslení, Stavební vzdělávání

Mgr. Ilona Ošlejšková

oslejskova@gymjev.cz

Český jazyk a literatura

Dějepis

MD

Mgr. Tereza Pernicová

pernicova@gymjev.cz

Matematika

Informační a komunikační technologie

Mgr. David Plech

plech@gymjev.cz

Chemie

Fyzika

Mgr. Jindřiška Polišenská

polisenska@gymjev.cz

Anglický jazyk

Základy společenských věd

MD

Mgr. Petra Řezníková

reznikova@gymjev.cz

Biologie

Geografie

Mgr. Jana Sedláčková

sedlackova@gymjev.cz

Český jazyk a literatura

Hudební výchova

Metodik prevence

Bc. Diana Somol

somol@gymjev.cz

Český jazyk a literatura

Základy společenských věd

Tomáš Svoboda

svoboda@gymjev.cz

Biologie

Francouzský jazyk

Umělecká tvorba

Mgr. Dita Šponerová

sponerova@gymjev.cz

Německý jazyk

Dějepis

Výchovný poradce

PhDr. Zdeňka Valčíková

valcikova@gymjev.cz

Český jazyk a literatura

Dějepis

Mgr. Radka Vášová

vasova@gymjev.cz

Zeměpis

Biologie

MD

Mgr. Marian Velešík

velesik@gymjev.cz

Zeměpis

Dějepis

Mgr. Petr Veselka

veselka@gymjev.cz

Anglický jazyk

Tělesná výchova

Mgr. Jindřich Žižka, PhD.

zizka@gymjev.cz

Fyzika

Matematika

Informační a komunikační technologie

Domov mládeže

Jméno
mail
Funkce
Petra Čaloudová
hlavní vychovatelka
Darina Gnipová
vychovatelka
Iveta Bláhová
vychovatelka
Bc. Zuzana Machorková
vychovatelka
Lucie Havránková
vychovatelka

Zpět na hlavní kontakty