Přednáška – Atmosféra, meteorologie, klimatologie, 25. 11. 2019

Dne 25. 11. 2019 se na naší škole uskutečnila přednáška pracovníka ČHMÚ Komořany, pana Mgr. Martina Tomáše na téma Atmosféra, meteorologie, klimatologie. Přednášky se zúčastnili žáci tříd 1. A a 1. B našeho gymnázia. Pan Mgr. Martin Tomáš poutavou, populárně vědeckou formou seznámil naše žáky se zákonitostmi předpovědi počasí, základními meteorologickými přístroji a faktory ovlivňujícími klima na celé planetě Zemi. Ve své prezentaci využil i nejaktuálnějších události související s počasím i celkovým rázem klimatu. Vysvětlil žákům problematiku globálního oteplování atmosféry v širších souvislostech a svůj výklad doplnil množstvím obrazových dokumentů, grafů a otázek k zamyšlení. Součástí přednášky byly i informace  získané přímo z jevíčské automatické meteorologické stanice. Dále Mgr. Tomáš seznámil žáky s mobilními aplikacemi umožňujícími amatérské sledování procesů a jevů v atmosféře a s jejich využitím v praktickém životě.

Věříme, že i v příštích letech se nám podaří zajistit přednášku na podobné téma a rozšíříme tím znalosti žáků prvních ročníků v tématu Atmosféra.

Přidáno