Kartografické a geodetické dny, Moravské kartografické centrum, Velké Opatovice, 26. 9. 2019

Dne 26 9. 2019 se žáci tříd 1. A a 1. B zúčastnili akce pod názvem Kartografické a geodetické dny, kterou organizuje Moravské kartografické centrum Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým Brno. Na jednotlivých stanovištích plnili žáci zábavnou formou různé úkoly z kartografie a geodézie, seznámili se s řadou měřících přístrojů a jejich použitím  při mapování a pozorování terénu. Všichni žáci splnili úspěšně zadané úkoly a odnesli si řadu propagačních materiálů a drobné ceny z jednotlivých stanovišť. Třída 1. B obsadila celkové druhé místo v soutěži družstev.

 

Přidáno