Školní kolo soutěže CERTAMEN LATINUM

18. února 2019 se konalo školní kolo soutěže CERTAMEN LATINUM. Zúčastnilo se šest studentek 4. A třídy. Účastnicemi kola byly studentky, které se latinou zabývají teprve půldruhého roku. Přesto prokázaly dobré znalosti gramatiky, pěkné dovednosti v překladu z latiny do češtiny a přehled v oblasti reálií antického světa. První místo obsadily dvě studentky se shodným počtem dosažených bodů, a to 27 bodů. Byly to Kateřina Portlová a Hana Vyroubalová a na třetím místě se umístila Denisa Havlínová s 17 body. První dvě postupují do zemského kola, které se koná 14. března 2019 v Praze.

Oběma postupujícím srdečně gratulujeme.

P.S. : Na dalších místech:

  • Kateřina Stündlová 14 bodů
  • Aneta Kolísková     12 bodů
  • Antonie Kosinová     9 bodů  

Dr. Vladimír Macků

Přidáno