Maturitní zkouška z fyziky

Společná část maturitní zkoušky

Fyzika je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky (dále MZ) mezi nepovinné zkoušky. Jak v roce 2011 (tzv. náběhová fáze), tak od roku 2012 je zkouška připravována a žákům nabízena v jedné úrovni obtížnosti, a to vyšší. Katalog požadavků ze zkušebního předmětu fyzika definuje maturitní požadavky tak, aby si je mohli žáci osvojit bez ohledu na typ navštěvované školy i programového dokumentu, z něhož vychází vzdělávací program dané školy. Katalog požadavků najdete zde. Při zpracování maturitních požadavků byla však zohledněna i možnost, že se výsledky maturitní zkoušky z fyziky stanou součástí přijímacích kritérií na vysoké školy.

Struktura zkoušky

Zkouška se koná formou didaktického testu, který obsahuje tyto typy úloh:

  1. otevřené se stručnou odpovědí (rovnice, vzorec, číslo, slovo, slovní spojení),
  2. uzavřené (např.: s nabídkou výběru ze čtyř navržených alternativ, přiřazovací, uspořádací, dichotomické).

Úlohy mohou být sdružovány do svazků.
Na řešení testu má žák 90 minut.

Pomůcky: kalkulačka a Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ.

Předpokládá se, že se k maturitní zkoušce z fyziky přihlásí žáci, kteří mají o fyziku zvláštní zájem a plánují zaměřit svá budoucí vysokoškolská studia na obory, které vyžadují fyzikální znalosti a dovednosti.

Profilová maturitní zkouška z fyziky

Profilová maturitní zkouška z fyziky se koná ústní formou pred zkušební maturitní komisí. Zkouška z fyziky konaná ústní formou obsahuje 30 témat. Témata pro školní rok 2012/2013 najdete zde. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, v případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, rozhoduje o prodloužení doby přípravy nejpozději 14 dnů před započetím zkoušky předseda zkušební maturitní komise. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Přidáno