Mladí přírodovědci

Třetí ročník Přírodovědné olympiády
V pondělí 12. prosince se na Gymnáziu v Jevíčku konal třetí ročník Přírodovědecké olympiády zaměřené na chemii, biologii a ekologii. Vedle teoretických úloh byly zařazeny i praktické úkoly, ve kterých se tříčlenné týmy zabývaly např. poznáváním dřevin a částí lidské kostry, určováním vycpanin ptáků, museli se zorientovat v minerálech a horninách, ale také rozeznat cín od zinku. V náročné soutěži, které se zúčastnilo 138 žáků z širšího regionu Jevíčka, zvítězil tým „BEZ JMÉNA“ sestavený ze žáků ZŠ Knínice a následovaly dva týmy ze ZŠ Letovice („VLOČKY“ a „FNATICI“). Soutěž se konala za podpory města Jevíčka, za kterou děkujeme.

Lukáš Műller a Adam Wiltsch

Přidáno