Pardubické poetické setkání 2019

Středa 13. 11. 2019 je pro všechny recitátory pardubického kraje opravdovým svátkem. Nejen, že se pochlubí tím, na jakých textech pracovali od začátku školního roku, ale i tím, že získají nové zkušenosti, kontakty a další chuť do nové práce.
Již potřetí, jako zkušený borec, jela do Pardubic Natálie Finsterlová s texty bajek od Karla Čapka.
Nováčky, tedy ne v oboru recitace, ale jako reprezentantky našeho gymnázia, se přidaly žákyně prvního ročníku, Anna Vymětalová a Eliška Mauerová. Obě, velmi zkušené recitátorky, které již na základní škole sbíraly jedno ocenění za druhým, vystoupily na krajské přehlídce poprvé. Eliška Mauerová recitovala text Františka Nepila, Než začne ptáček hnízdit a Anička Vymětalová si vybrala text od Jiřího Suchého, Červ. A jak se jim dařilo?
V první kategorii získala druhé místo Eliška Mauerová, přičemž první místo nebylo uděleno a ve druhé kategorii obdržela druhé místo Natálie Finsterlová.
Všechna tři děvčata přispěla svými krásnými výkony nejen k vynikající atmosféře celého dne, ale navíc úspěšně reprezentovala naši školu. Děkujeme a přejeme do dalších recitačních soutěží mnoho úspěchů.

Mgr. Jana Sedláčková

Přidáno