Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 4. 2014 bylo Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 zapsáno do seznamu vzdělávacích institucí, které mohou poskytovat od školního roku 2014/2015 jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou (v našem případě ruský, anglický, francouzský a německý jazyk) v souladu s § 15 odst.1 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 19/2014 Sb. a § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
S okamžitou platností zahajujeme průběžný příjem přihlášek na školní rok 2016/2017 až do vyčerpání limitu žáků v plánovaných třídách. Nejzazší termín pro podání přihlášky je pátek 26. srpna 2016.

Charakteristika studia
Intenzivní prezenční studium angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo ruštiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka.
Minimální počet účastníků v jednom kurzu je 13, maximální 18.
Ke studiu se mohou přihlásit především absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoletý jazykový kurz. Pro posluchače jsou zachovány veškeré výhody statutu studenta. Tito studenti jsou chápáni jako řádně studující, stát za ně hradí zdravotní pojištění, jejich rodiče pobírají rodinné přídavky. Přihlásit se mohou také maturanti z dřívějších let i další dospělí uchazeči z řad veřejnosti, ovšem bez výše uvedených sociálních výhod.
Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a mají zájem o zdokonalení svých jazykových schopností. Studentům, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí.

Forma přijímacího řízení
Při podání přihlášky student předloží kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě uchazeč maturitní vysvědčení nemá, dodá jej před zahájením výuky, tj. do 26. 8. 2016, případně po vykonání opravné maturitní zkoušky v září. Před nástupem je sepsána řádná smlouva.

Způsob ukončení

Posluchači získají osvědčení o absolvování jednoletého pomaturitního studia jazyků. Studium připraví posluchače ke složení zkoušek a mezinárodně uznávaných certifikátů, které jsou uvedeny v „Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek“.

Cena studia

Celková cena ročního jazykového studia bez navýšení činí 20.000,00 Kč.
Student je povinen zaplatit škole cenu studia, která je stanovena na 20.000,- Kč. Školné je možné uhradit v jedné splátce na účet školy č. 27-6153440207/100 u KB, nejpozději do zahájení výuky, nebo formou krátkého či dlouhého splátkového kalendáře na základě Dohody o splátkovém kalendáři pro studenty jednoletého pomaturitního studia.
Při úhradě školního pomocí splátkového kalendáře je student povinen uhradit rezervační poplatek 2000,- Kč hotově/bankovním převodem, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy o výuce v rámci jednoletého pomaturitního studia , dále pak povinnou jednorázovou platbu 4000 Kč,- do 30. 6. 2016 hotově/bankovním převodem, zůstatek k doplacení, který činí 14 000 Kč,-, pak uhradí formou zvoleného splátkového kalendáře. Zakroužkujte zvolený splátkový kalendář:
a) Krátký splátkový kalendář (bez navýšení):
Zbývá k úhradě 14.000,- Kč, student tuto částku uhradí následovně:
Částka Splatnost
1. splátka 3500,- Kč do 20.9.2016
2. splátka 3500,- Kč do 20.10.2016
3. splátka 3500,- Kč do 20.11.2016
4. splátka 3500,- Kč do 20.12.2016

b) Dlouhý splátkový kalendář (navýšení 500,- Kč):
Zbývá k úhradě 14.500,- Kč, student tuto částku uhradí následovně:
Částka Splatnost
1. splátka 1750,- Kč + 500,- Kč do 20.09.2016
2. splátka 1750,- Kč do 20.10.2016
3. splátka 1750,- Kč do 20.11.2016
4. splátka 1750,- Kč do 20.12.2016
5. splátka 1750,- Kč do 20.01.2017
6. splátka 1750,- Kč do 20.02.2017
7. splátka 1750,- Kč do 20.03.2017
8. splátka 1750,- Kč do 20.04.2017

Poplatek za přijetí přihlášky: zdarma
Vyučujeme dle moderních jazykových učebnic. Učebnice nejsou v ceně školného.

Ubytování
Pro studenty ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování na vlastním domově mládeže. Domov mládeže je 260 m od gymnázia. Ubytování je na dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena za ubytování činí 1200 Kč/měsíc. K dispozici je knihovna, posilovna, sauna, wifi a školní hřiště s umělým povrchem.

Stravování
Nabízíme možnost stravování ve školní jídelně domova mládeže. Cena oběda je 27,-Kč, cena za celodenní stravu (snídaně, oběd, svačina, večeře) je 71,-Kč.

Internet
Studenti mají ve třídách umožněn přístup na bezdrátovou síť – připojení k internetu vlastními notebooky.

Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 461327831 v pracovní dny od 08:00do 15:00 , případně elektronickou poštou info@gymjev.cz .

Přihlášky

V případě zájmu si, prosím, stáhněte přihlášku, vyplňte ji a pošlete poštou, e-mailem, nebo doručte do kanceláře školy.

Přihláška

Přijďte se informovat v pracovní dny: po–pá: 8.00–15.00 hod.

  • Informační leták