Zprávy z Domova mládeže, listopad 2019

Nastal listopad a taneční kurzy se pomalu chýlí ke konci. Druhá prodloužená proběhla za hojné účasti rodičů a již se blíží závěrečný věneček.

Letošní Halloween jsme na DM pojali netradičně: 31. 10. uspořádala p. Gnipová večerní šipkovanou. Trasa vedla od hřbitova směrem ke kapličce, mostu a končila na židovském hřbitově.  Početná skupinka pod vedením p. Blahové během cesty hledala a plnila úkoly a na závěr byla odměněna sladkým pokladem. V dalších dnech děvčata vyřezala krásné dýně.

S p. Machorkovou studenti vytvářeli originální nástěnky snů – tzv. vision board.

P. Vafková zorganizovala zábavné odpoledne s hlavolamy, logickými úkoly a hříčkami.

Během listopadu jsme také zahájili provoz sauny, o kterou projevili zájem především hoši. Jsme rádi, že se i studenti prvních ročníků postupně zapojili do kroužků a aktivit na DM.

Mgr. Darina Gnipová

Přidáno