Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2021

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Bojíš se přijímacích zkoušek? Nejsi si jistý, co očekávat? Chceš mít jistotu, jak správně řešit vzorová zadání? Chceš se zeptat vyučujících na nejasnosti v postupech? Informace o přijímacích zkouškách kompletně. Nabízíme žákům 9. tříd přípravné kurzy. V letošním školním roce se budou konat v online podobě (videokonference přes Google Meet). Termíny: Matematika 4. února 2021, 14.00 –⁠ 16.00 5. února …

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE, 14. 11. 2020

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

VÍTEJTE NA HISTORICKY PRVNÍM DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE GYMNÁZIA JEVÍČKO CO VÁS ČEKÁ? v 10 hodin živé vysílání s paní ředitelkou Lucií Škvařilovou na facebooku ve 13 hodin živý vstup s panem učitelem Plechem na instagramu (zaměří se více na kombinované lyceum) ve 14 hodin živý vstup s paní učitelkou Pernicovou na instagramu (zaměří se více na gymnázium) od 10 …

Školní jídelna v době distanční výuky

Tereza Pernicová Novinky z DM, Školní novinky

Od 14. 10. 2020 přechází všechny školy na distanční výuku. V takovém případě mají žáci nárok na školní oběd. Není však žádoucí shlukování osob na jednom místě, proto budou obědy vydávány do přineseného jídlonosiče v běžných výdejních hodinách, tedy 11:40 – 14:00 hod. Strava nebude automaticky odhlašovaná. Odpovědnost za včasné odhlášení stravy je tedy na strávnících nebo jejich zákonných zástupcích. …

Volby do školské rady 2020

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky, Školská rada

V prosinci tohoto roku vyprší funkční období členu Školské rady Gymnázia v Jevíčku. Na období 2021 — 2023 je nutné zvolit novou školskou radu. Volby se uskuteční v termínu 10. – 20. 11. 2020. Hlasování o navržených kandidátech proběhne způsobem umožňujícím dálkový přístup, prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři. Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávnění voliči) do …

OSVĚTIM 2020

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Školní novinky

V pondělí 21. 9. 2020 jsme se vydali do polské Osvětimi. Sešli jsme se v 6:50 před budovou našeho gymnázia a hned v sedm hodin jsme obsadili všechna místa v autobuse a odjeli směrem Vítkovice. Tam nás totiž čekala naše první zastávka. Již po cestě nám naše skvělá paní průvodkyně vyprávěla spoustu zajímavých informací o bývalém areálu hutí, dolů a …